Neem de tijd - lees de bijbel

Loof Hem alle lichtende sterren

Gepubliceerd op 21 december 2021 om 22:22

Heb je weleens 's nachts gekeken naar de sterren? In de zomer was er een nacht dat mijn man en dochter afgesproken hadden samen naar vallende sterren te kijken. Er waren er veel. Zo mooi! God deed aan Abraham de belofte om Zijn volk zo talrijk als de sterren te maken, maar vanwege hun ongehoorzaamheid zullen er maar weinig overblijven staat er.


Loof Hem alle lichtende sterren

Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren. (Ps. 148, HSV)

Is God niet in de hoge hemel? Zie toch de hoogste sterren, hoe verheven ze zijn. (Job 22:12, HSV)

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? (Ps. 8:4-5, HSV)


Zo talrijk zal uw nageslacht zijn

Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. (Gen. 15:5-6, HSV)

Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. (Gen. 26:4, HSV)

God is Zijn belofte nagekomen. Toch staat hier dat er maar weinig zullen overblijven omdat het volk ongehoorzaam is geweest aan de stem van God.

U zult met weinig mensen overblijven, terwijl u zo talrijk was als de sterren aan de hemel, omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam geweest bent. (Deut. 28:62, HSV)


Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen

Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen. (Jes. 45:12, HSV)

Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. (Jer. 31:35, HSV)


Wees op uw hoede dat u zich niet laat verleiden om u voor de zon, maan en sterren neer te buigen en hen te dienen

Alleen Jaweh komt alle macht, lof, eer en heerlijkheid toe! Hij is de allerhoogste Heer!

Wees ervoor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De HEERE, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld… (Deut. 4:19, HSV)


Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen zegt satan

De duivel wil zich verheffen tot boven Gods sterren, maar hij zal op de aarde vallen en dan zal iedereen zien wie zij gediend hebben. Hij wil zich gelijkstellen met de allerhoogste. Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat er een einde komt aan zijn koninkrijk hier op aarde dat gebouwd is op zand.

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!

En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. (Jes. 14:12-14, HSV)


De verstandigen zullen blinken als de sterren

De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. (Dan. 12:3, HSV)

U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en Kewan, uw beelden, de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt! (Amos 5:26, HSV)

Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. (Openb. 1:20, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram.

Weet je ook nog een mooie tekst over de sterren? Laat het me weten! Alvast bedankt voor je reactie!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.