Neem de tijd - lees de bijbel

De blinkende Morgenster

Gepubliceerd op 24 december 2021 om 21:40

Jezus is de blinkende Morgenster.  Hij is het waarachtige Licht. Hij is gekomen om ieder mens te verlichten. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Waarom heeft het licht de duisternis niet gegrepen? Kan de duisternis het licht grijpen? Het was een interessante studie.


Het waarachtige Licht

Er waren eigenlijk twee morgensterren. Job noemt dit.

...toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten? (Job 38:7, HSV)

De zoon van de dageraad (satan) is gevallen omdat hij zich wilde verheffen boven de sterren. Deze is uit de hemel gevallen.

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! (Jes. 14:12, HSV)

Jezus is de blinkende Morgenster. Hij heeft de duisternis, satan, overwonnen. Jezus is het waarachtige Licht.

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. (Open. 22:16, HSV)

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. (Joh. 1:9, HSV)

Johannes kwam om te getuigen van het waarachtige Licht. Dit Licht, Gods Woord, Jezus heeft onder ons gewoond. Het Licht dat ieder mens verlicht.

Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. (1 Joh. 2:8, HSV)


Het licht en de scheiding tussen het licht en de duisternis

Het licht kan de duisternis verdrijven. Dat ervaren wij simpelweg door op het lichtknopje te drukken in het pikkedonker. Fijn hè? Licht! We kunnen dus licht maken in het donker, maar hoe kunnen we het licht donker maken? Nou ja.. dan doen we toch het licht uit? Maar hoe zit dat dan met daglicht? Kunnen we dit verdrijven? Dat wordt lastig hè? En eigenlijk willen we dit ook helemaal niet... toch? We houden van licht! Maar de duisternis houdt niet van het licht. Waarom niet?

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. (Gen. 1:3-5, HSV)

Ik lees hier over een duidelijke scheiding tussen het licht en het donker. We ervaren zelf ook dat het licht en het donker niet samen kunnen gaan. Het één verdrijft het ander, maar bovenal overwint het licht. En Jezus is het waarachtige Licht dat schijnt in de duisternis. Jezus is dus sterker dan de duisternis. Duidelijke conclusie lijkt mij.

Jezus heeft de duisternis (de satan) overwonnen door Zijn dood en opstanding. Dus we hebben het antwoord op de vraag waarom de duisternis het licht (Jezus) niet heeft gegrepen.

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen (of: gegrepen). (Joh. 1:5, HSV)


Waarheen is de weg waar het licht woont? En de duisternis, waar is zijn woonplaats?

Waarheen is de weg waar het licht woont? En de duisternis, waar is zijn woonplaats? (Job 38:19, HSV)

Nou we hebben het gelezen en het staat hieronder opnieuw! Jezus is het Licht. Als we in Hem geloven dan zullen we niet in de duisternis blijven.

Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. (Joh. 12:46, HSV)

En dat betekent dat we zelf ook in het licht (Jezus) moeten blijven. Als we dit niet doen, dan zal het donker worden in ons hart.


Kinderen van het licht

Als we Jezus hebben aangenomen zijn we kinderen van het Licht. Kinderen van de dag en niet van de nacht.

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. (1 Thess. 5:5-6, HSV)

Waarom moeten we waakzaam en nuchter zijn? Nou de duisternis (satan) is overwonnen door Jezus en heeft zich vanaf dat moment gericht tegen het nageslacht (de kinderen) van Jezus, het Licht.


Meer dan overwinnaar

En de draak (satan) werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. (Openb. 12:17, HSV)

De kinderen van het Licht zijn overwinnaars over de duisternis. Zij laten zich leiden door Jezus.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (Openb. 12:11-12, HSV)

Er bevindt zich op dit moment dus een strijd in de hemelse gewesten, de geestelijke wereld. Een volgende keer wil ik hier graag een studie van maken.

Zolang wij in Jezus blijven en Hij in ons zijn wij overwinnaars over alle geestelijke boosheden in de lucht.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Rom. 8:36-37, HSV)


De morgenster zal opgaan in ons hart

Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Petr. 1:17-19, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook bijbeltijd.nl en Altijdmet God op instagram.

Bedankt voor de reacties die ik steeds mag ontvangen. Dat werkt erg bemoedigend. Ik hoop tot zegen te zijn met deze blogs.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
9 maanden geleden

Heel mooi om te lezen. Dank je wel. Ik ben gefascineerd door sterren en het licht.

Maak jouw eigen website met JouwWeb