Neem de tijd - lees de bijbel

Goede voornemens

Gepubliceerd op 28 december 2021 om 18:22

Hoe kijk jij vooruit naar het nieuwe jaar? Positief of negatief? Heb je al plannen gemaakt? We weten nooit precies wat de dag van morgen ons brengt. Maar God leert ons wel hoe we ernaar mogen kijken. En één ding is zeker. Als ons plannen dezelfde zijn als die God met ons heeft, dan kunnen we deze niet afbreken.


Als het voornemen van God afkomstig is, kunt je dat niet afbreken

Er was iemand die zich inbeeldde dat hij wat was. Hij kreeg veel volgers. Het gevolg was dat hij werd omgebracht en zijn volgers werden verstrooid. Dit voornemen/ plan was duidelijk niet van God. Als het Gods werk is dan kan dat niet afgebroken worden staat hier. Wat geweldig is dat om te weten! We komen er dus vanzelf achter of onze voornemens ook die van God zijn. We kunnen niet tegen God strijden, want Hij is altijd sterker dan onze eigen ik en de duisternis.

En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. (Han. 5:38-39, HSV)

Heb je dat weleens ervaren in je leven? Dat je een voornemen/ plan ging uitvoeren wat op niets uitliep? Ik heb dat weleens gehad. Misschien zit je nu wel op een verkeerde weg en zie je geen uitkomst. Wees dan gerust. Als je je richt op God is Hij in staat om alles ten goede te keren. Soms moeten we even vallen om er sterker weer uit te komen.


Wees niet bezorgd over de dag van morgen

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Matt. 6:34, HSV)

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven... (Matt. 6:25a, HSV)

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. (Ps. 37:5, HSV)

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; (Ps. 55:23a, HSV)

Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? (Luk. 12:25, HSV)

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Fil. 4:6-8, HSV)


Bedenk dat

Lees nog even terug.. al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Deze aarde gaat voorbij... laten we ons dus richten op een geweldige toekomst!

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kol. 3:1-4, HSV)

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Joh. 2:17, HSV)


Want juist dan is er toekomst en wordt je hoop niet afgesneden

De HEERE wil ons graag toekomst en hoop geven. Zijn gedachten zijn vol vrede over ons en niet van kwaad. Tenminste als ons hart op Hem gericht is en wij een levende relatie met Hem hebben.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. (Jer. 29:11, HSV)

Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden. Jij, mijn zoon, luister, en word wijs, richt je hart op de weg van de Heere. (Spr. 23:17-19, HSV)


Koop de waarheid

Laten we de waarheid voor ogen houden, ook in 2022! Laten we bidden dat God ons in de waarheid leidt en dat we ons niet laten misleiden.

Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht. (Spr. 23:23, HSV)

Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. (Ps. 26:3, HSV)

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag. (Ps. 25:5, HSV)

Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. (Ps. 25:12-13, HSV)


Gods Zegen voor het nieuwe jaar! Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram!

Voel je vrij om een reactie te geven. Alvast hartelijk dank daarvoor!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
9 maanden geleden

Mooie Bijbelstudie. bedankt voor al je mooie stukjes van vorig jaar.

Ik heb wel een paar wens en doe dingetjes voor het komende kwartaal. Maar het hoeft niet persé.

Maak jouw eigen website met JouwWeb