Neem de tijd - lees de bijbel

Een tijd voor elk voornemen

Gepubliceerd op 2 januari 2022 om 21:19

Een nieuw jaar. Toekomstige tijd om in te vullen. Hoe ga jij dat doen? Heb je al plannen? Of worden deze beperkt door allerlei maatregelen? Wees gerust! God heeft de tijd vastgesteld en Hij is de Enige Die daar macht over heeft. Één keer is het zelfs gebeurd dat Hij de tijd heeft stilgezet één volle dag! Weet je waarom? Lees maar.


Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik voor U neer

God gaf mij dit prachtige lied in gedachten. Jezus alles geef ik U... ♪♫

...want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. (Pred. 3:17b, HSV)

Iemand vertelde mij lang geleden een droom. Diegene had een tekening gemaakt. Opeens begon het op die plek te regenen en de tweede helft van de tekening werd weggespoeld. God maakte duidelijk dat deze tekening het leven van diegene voorstelde. God zou de helft (de plannen/ voornemens) die Hij had weggespoeld Zelf invullen. Ik ben het nooit meer vergeten. Zo mooi!


Tijd

Laten we ons eerst eens verdiepen in de tijd. God gaf ons lichten om scheiding te maken tussen dag en nacht. Deze lichten zijn bedoeld om vaste tijden, dagen en jaren aan te geven. Wat prachtig zit dat in elkaar hè?

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! (Gen. 1:14, HSV)

Ja God heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd zonder dat wij, het werk dat God gedaan heeft, kunnen doorgronden.

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. (Pred. 3:10-11, HSV)


Één keer werd de tijd stilgezet

God heeft de tijd geschapen en heeft de macht om deze stil te zetten. Dit is tot nu toe één keer gebeurd. Een hele dag stonden de zon en de maan stil!

En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag. En er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens zó verhoorde. De HEERE streed immers voor Israël. (Joz. 10:13, HSV)

De HEERE streed voor Israël.. Zijn volk! Als ons hart Jezus toebehoort, dan behoren wij ook tot Zijn volk. Dat betekent dus dat Hij hetzelfde doet voor ons! En inderdaad Habakuk kreeg een profetie waarin staat dat dit nog een keer zal gebeuren.


Zon en maan zullen nog één keer stil komen te staan

In deze profetie lees ik dat het nog één keer zal gebeuren dat de zon en de maan stil zullen staan. En dit zal net als de vorige keer gebeuren voor het volk dat ons zal aanvallen. Op de dag van de benauwdheid voor onze aanvallers, zullen wij overwinnen samen met Hem.

Zon en maan stonden stil in hun woning; met het licht bewogen Uw pijlen zich voort, met de gloed Uw glinsterende speer. In gramschap schreed U voort over de aarde, in toorn vertrapte U de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van Uw volk, tot heil van Uw Gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld, U legt het fundament bloot tot de hals toe.

U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders. Zij stormden aan om mij te verspreiden, zij die zich verheugden alsof zij de ellendige in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met Uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond.

Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. (Hab. 3:11-16, HSV)


In het hart van de mens zijn veel plannen

Ja ik heb ook al wat plannen gemaakt. In de praktijk komt inderdaad niet overal wat van. Gods raad houdt stand.

In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand. (Spr. 19:21, HSV)

Een en al vluchtigheid, zegt de Prediker, alles is vluchtig. (Pred. 12:8, HSV)

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen. (Spr. 16:9, HSV)


Duizend jaren zijn in Gods ogen als de dag van gisteren

Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht. (Ps. 90:4, HSV)

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. (2 Petr. 3:8, HSV)


Wentel u werken op de HEERE

Laten we onze plannen bij God neerleggen.

Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden. (Spr. 16:3, HSV)


Mijn hoop is op U

En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! (Psalm 39:8, HSV)

Ja Heer, wilt U ook dit jaar mijn plannen en mijn tijd nemen? Wat er ook gaat gebeuren, U bent erbij! U heeft alles en ook de tijd in Uw hand. DankUwel! Amen!


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram.


Bedankt voor de fijne reacties die ik regelmatig ontvang. Deze werken altijd bemoedigend. En alvast bedankt daarvoor!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
9 maanden geleden

Je blog geeft me moed. Ja, laten we onze plannen bij God neerleggen. En op Hem hopen.