Neem de tijd - lees de bijbel

Wees sterk en moedig

Gepubliceerd op 19 december 2021 om 23:09

Zinkt de moed je in de schoenen met die steeds veranderende regels? Dan is dit blog voor jou bedoeld! Heel graag wil ik je bemoedigen met teksten die ik verzameld heb. Ik voel me daarin geleid door Gods Geest. Schrik niet voor hen terug. God gaat met je mee en zal je niet loslaten en ons niet verlaten. Dat staat er geschreven.


Wees sterk en moedig

Dit zei God tegen Jozua voordat het volk Israël het beloofde land binnen zou gaan. Staan wij ook niet vlak voor dat zelfde moment? Heeft God ons niet de dezelfde beloften gedaan? Dus dan gelden deze woorden ook voor ons! Schrik niet voor hen terug. God gaat met ons mee! Hij zal ons niet loslaten en ons niet verlaten. Wat geweldig! Hij is bij ons!

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. (Deut. 31:6, HSV)


Ons burgerschap is in de hemelen

Laten we de toekomstige stad voor ogen houden, waar wij zullen wonen. Wij behoren Jezus toe en zijn Zijn eigendom. Wij zijn hemelburgers. Hoe geweldig is dat! Als we ons richten op Jezus, dan hebben we geen last van wat er gaande is in deze wereld.

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. (Hebr. 13:14, HSV)

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Fil. 3:20-21, HSV)

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Ef. 2:19-22, HSV)


Deze wereld gaat voorbij

...en zij die van deze wereld gebruikmaken, alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. (1 Kor. 7:31, HSV)

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Joh. 2:17, HSV)


Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere

Niets kan ons scheiden van Zijn liefde. Geen dood, leven, engelen, overheden, de tegenwoordige dingen, de toekomstige dingen, hoogte, diepte, enig ander schepsel.

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Rom. 8:38-39, HSV)


Wij verwachten gerechtigheid

Ja op de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde woont gerechtigheid.

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petr. 3:13, HSV)

Als de vertrappers weggevaagd zijn van de aarde dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Jezus zal rechtvaardig oordelen. Hij brengt snel gerechtigheid.

Als de onderdrukker omgekomen is, als het gedaan is met de verwoesting, als de vertrappers weggevaagd zijn van de aarde, dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Daarop zal blijvend Iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt. (Jes. 16:4b-5, HSV)


Het kwaad heeft geen toekomst

Laat je niet in met hen die op veranderingen uit zijn. Hun ondergang zal plotseling opdagen. Wat een geweldige toekomst hebben wij! Denk daaraan en heb medelijden met diegenen die deze wereld naar de afgrond helpen.

...want het kwaad heeft geen toekomst, de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd. Mijn zoon, vrees de HEERE en de koning, laat je niet in met hen die op veranderingen uit zijn, want hun ondergang zal plotseling opdagen en wie kent de verdrukking door hen beiden teweeggebracht? (Spr. 24:20-22, HSV)

Het licht van rechtvaardigen verblijdt, maar de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd. (Spr. 13:9, HSV)


Een hoopvolle toekomst

We verwachten met volharding wat we nu nog niet zien. Wat we nu zien dat is geen hoop. Dat wordt wel steeds duidelijker toch? We kunnen de wereld eerder troosteloos noemen. Gelukkig zijn wij niet van deze wereld. Wij ontvangen een sterke troost als we bij God onze toevlucht hebben genomen. Dan hebben wij hoop! En als we hoop hebben worden we sterk door Hem en hebben we moed.

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. (Rom. 8:24-25, HSV)

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. (Hebr. 6:17-20, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Met Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod wil ik je ook graag dagelijks bemoedigen op instagram.

Ik dank je hartelijk voor je reactie. Deze werkt altijd heel bemoedigend voor mij!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.