Neem de tijd - lees de bijbel

Waarom Bethlehem?

Gepubliceerd op 13 december 2021 om 19:18

Bethlehem. Waarom koos God juist deze stad uit om hier de Messias geboren te laten worden? Ik dook wat meer in de bijbelse geschiedenis. Weet je trouwens dat hier de lammeren voor het Pascha vandaan werden gehaald? En wie bouwde deze stad om tot een versterkte stad? Lees maar mee!


Rehabeam bouwde Bethlehem om tot een versterkte stad

Rehabeam woonde in Jeruzalem, en hij bouwde verschillende steden in Juda om tot versterkte steden. Zo bouwde hij Bethlehem, Etam, Tekoa, Beth-Zur, Socho, Adullam, Gath, Maresa, Zif, Adoraïm, Lachis, Azeka, Zora, Ajalon en Hebron, die in Juda en in Benjamin de versterkte steden werden. (2 Kron. 11:6-10, HSV)

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. (Micha 5:1, HSV)

Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal. (Matt. 2:5-6, HSV)

Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. (Ps. 95:7, HSV)


Het Paaslam uit Betlehem

De geschiedenis vertelt dat de lammeren voor het Pascha door de herders in Bethlehem geweid werden. De herders selecteerden de lammeren zorgvuldig zodat alleen de besten werden gebruikt voor de tempeldienst.

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. (1 Kor. 5:7, HSV)

Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? (Joh. 7:42, HSV)

Ja David was herder in Bethlehem en had dus ook deze taak. Mooi hè? Jezus weidt ons. Wij zijn zijn schapen. Wat een prachtig beeld hè?


Rachel werd begraven langs de weg naar Efrath, het tegenwoordige Bethlehem

En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni (Ben-oni betekent: zoon van mijn pijn) gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. (Benjamin betekent: zoon van de rechterhand). Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem. Jakob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze dag. (Gen. 35:18-20, HSV)


Ruth trouwt in Bethlehem met Boaz

Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst. (Ruth 1:22, HSV)

Daarbij neem voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen.

Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem. (Ruth 4:10-11, HSV)


David, herder in Bethlehem, wordt gezalfd tot koning

Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen. (1 Sam. 16:1, HSV)

Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. (1 Sam. 16:11-13, HSV)

Maar David keerde telkens van Saul terug om in Betlehem de schapen van zijn vader te weiden. (1 Sam. 17:15, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg Bijbeltijd.nl ook op Instagram.

Heb je nog een mooie aanvulling? Zet het hier dan neer.Bedankt voor de reacties die ik ontvangen heb en alvast bedankt! Deze werken altijd zeer bemoedigend.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.