Neem de tijd - lees de bijbel

De ster wijst de weg naar Jezus

Gepubliceerd op 11 december 2021 om 16:55

Zij zagen een ster en wisten dat er een Koning geboren moest zijn. Hoeveel wijzen het waren staat niet beschreven in de bijbel. Maar wat dreef hen om op zoek te gaan? De ster wees hen de weg naar Jezus. Zij aanbaden Hem. Nu wijst het kruis ons de weg naar Jezus. Heb jij Jezus al gevonden? Aanbid je Hem ook?


Een opmerkelijk verhaal

Ik vind dit zo'n opmerkelijk verhaal. We hebben het zo vaak gehoord. Ik besloot om het eens te gaan lezen hoe het er werkelijk staat in de bijbel.

Een aantal wijze mannen, die zich bezig hielden met astrologie, zagen een ster. Door deze ster (die aan het begin van hun zoektocht opnieuw verscheen) wees God hen de weg naar Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste. God openbaarde Zich aan hen. Alleen zij zagen Zijn ster en zij gingen Hem vervolgens aanbidden! Komen ze tot geloof? Ik weet het niet.


Waar is de Koning van de Joden die geboren is?

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (Matt. 2:1-2, HSV)

Duidelijk is dat deze wijze mannen op zoek waren naar Jezus en Hem wilden aanbidden als Koning. Nou dat is geweldig! Maar waren ze zich ervan bewust dat hetgeen waar ze zich mee bezig hielden inging tegen God? We weten het niet.

In de Griekse grondtekst gebruikt Mattheüs hier het woord 'magos'. Deze magoi waren dezelfde soort geleerden (Babylonische, Medische en Perzische wijzen, leraars, priesters en tovenaars) die koning Nebukadnezar hielpen met de uitleg van zijn dromen. In onze tijd zouden we zeggen dat het astrologen waren. Een astroloog houdt zich bezig met het verband tussen het lot van de mens en de sterren.


In Betlehem, in Judea, want zo staat het geschreven

Nou we begrijpen wel dat koning Herodes en het hele Jeruzalem in verwarring raakten door de vraag van deze wijzen. Alle overpriesters en schriftgeleerden werden bijeen geroepen om erachter te komen wat er in de bijbelste geschriften over stond geschreven.

Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: (Micha 5:1; Joh. 7:42)

En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal. (Matt. 2:3-5, HSV)


Herodes vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was

Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. (Matt. 2:5-6, HSV)

Oh is dat zo? Ging Herodes dat doen? Jezus aanbidden? Was dat werkelijk het doel waarvoor hij de wijzen op zoektocht stuurde naar die Koning?


Toen zij de ster zagen verheugen zij zich met grote vreugde

Opnieuw zagen ze de ster. Deze keer leidde de ster hen naar Jezus.

En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.


Door een aanwijzing van God keerden zij niet terug naar Herodes

En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. (Matt. 2:9-12, HSV)


Nadat zij vertrokken waren vluchtten Jozef, Maria en het Kind naar Egypte

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.


Zoek en u zult vinden

De deur ging open en de wijzen konden naar binnen gaan om Jezus te zien. Zij knielden neer voor Hem en aanbaden Hem!

Als wij God Zelf vragen hoe wij tot Hem kunnen komen, dan zal Hij ons de weg wijzen naar Jezus. Jezus is de Middelaar tussen God en mensen. Dit komt doordat Hij voor ons is gestorven aan het kruis en weer is opgestaan. Hij pleit voor ons bij de Vader. Bij Hem is vergeving van onze zonden.

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Matt. 7:7, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Like deze pagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs. Volg Bijbeltijd.nl op Instagram.


Alvast hartelijk dank voor je reactie! Deze werken altijd zeer bemoedigend voor mij! Gods Zegen in je leven!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb