Neem de tijd - lees de bijbel

God en de mens

Gepubliceerd op 6 januari 2022 om 21:38

Wie is God in vergelijking tot een mens? Wat betekent mens? Kan een mens een mens creëren? En dan nog uit het stof van de aarde? Kunnen wij een beeld levensadem inblazen? Wie heeft de controle over ons leven? Waarom schiep God de mens? Interessant. Ik ging op zoek naar antwoorden in de bijbel.


Hij zegende hen en gaf hun de naam mens

Wat mooi hè om hier bij stil te staan. Hij zegende hen gaf hun de naam 'mens' op de dag dat ze geschapen werden. De mens is het hoogst begaafde wezen op aarde vond ik in het woordenboek. Lang hoef er niet over na te denken om dat te bevestigen.

Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. (Jes. 45:12a, HSV)

Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden. (Gen. 5:2, HSV)


Gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis.

Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God. (Gen. 5:1, HSV)

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem. (Gen. 1:27, HSV).

Betekent dat dan dat we gelijk zijn aan God?


Niemand is aan God gelijk

Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte. Wie zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want dat komt U toe. Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand U gelijk. (Jer. 10:6-7, HSV)

De mens speelt van nature graag voor God. Het lijkt soms of je echt de controle hebt over je eigen leven of niet? Onze eigen 'ego' (ik) zit regelmatig op de troon. We denken van onszelf 'iets' te kunnen.

Maar niemand is aan God gelijk. Hij heeft ons geschapen. Is het ons ooit gelukt om een mens te scheppen? Oh ja.. de mens probeert het wel en komt een heel eind met zijn, door God geschapen, intelligente brein. Onze hersenen wegen ongeveer 1,5 kilo.


De mens gevormd uit het stof van de aarde

Hoe kan een mens uit het stof van de aardbodem een mens vormen? Ja uit klei, hout of andere materialen kunnen we een beeld maken. Kunnen we dat beeld dan ook levensadem inblazen zodat het beeld gaat leven? Nee, wij zijn niet aan God gelijk.

...toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.. (Gen. 2:7, HSV)


Kun jij vinden wat God onderzoekt?

Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden?

Zij is hoger dan de hemel, wat kun jij daar doen?

Zij is dieper dan de hel, wat kun jij daarvan weten?

Haar reikwijdte is langer dan de aarde, en breder dan de zee.

(Job 11:7, HSV)


God is groot, niemand is als Hij en er is geen God zoals Hij

Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet; het getal van Zijn jaren is niet te doorgronden. (Job 36:26, HSV)

Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. (2 Sam. 7:22, HSV)


God is volmaakt, laten wij niet hoger denken dan we moeten denken

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. (Rom. 12:2-3, HSV)


Als we in wijsheid tekortschieten, laten we dit dan vragen aan God

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. (Jak. 1:5, HSV)


Wat is de mens dat God aan hem denkt?

HEERE, wat is de mens, dat U hem kent, de sterveling, dat U aan hem denkt? (Ps. 144:3, HSV)


Waarom schiep God de mens?

God schiep de mens om:

  • goede werken te doen die God van tevoren voor ons bereid heeft
  • Hem de eer te geven
  • de aarde te bewonen
  • het Koninkrijk van God te verkondigen

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:10, HSV)

Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. (Jesaja 43:7, HSV)

...Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. (Jes. 45:18b, HSV)

...maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. (Luk. 9:60b, HSV)


Door de wil van God bestaan wij en zijn wij geschapen

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. (Openb. 4:11, HSV)


Wij zullen aan Hem gelijk zijn

Wat een prachtig vooruitzicht. Dat we straks volmaakt zullen zijn zoals Hij is. We zullen dan aan God gelijk zijn.

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (1 Joh. 3:2, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram.

Hartelijk bedankt voor de reacties die via allerlei wegen bij mij terecht komen. Dit werkt echt zegenend en bemoedigend voor mij.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
een jaar geleden

Bedankt voor deze mooie uitleg en combinatie van je eigen tekst en de verzen uit de Bijbel.

Ga je ook een keertje schrijven over: "goede werken te doen die God van tevoren voor ons bereid heeft" ?