Geschapen... in de mist

Gepubliceerd op 15 januari 2022 om 18:37

Wat schiep God op het moment dat het mistig was? Weet je dat? Ik kwam tot een hele bijzondere ontdekking. Ook vond ik in de bijbel de betekenis van mist. En was deze eerste mist de aanzet tot de eerste regen?


Mist

Is het jou ook opgevallen dat we de zon de laatste tijd nog maar weinig zien? Vandaag is het zelfs mistig. Mist ontneemt ons het zicht. We kunnen letterlijke mist ervaren, maar ook in ons hoofd kan het mistig zijn.

Maar als wij niets meer kunnen zien, dan ziet God ons nog wel. Dat is fijn toch? Hij weet alle dingen. En ook als het zicht ons ontbreekt, hebben wij een prachtig vooruitzicht. Een hoopvolle toekomst. Laten we die voor ogen houden.


Betekenis van 'mist'

Het woordenboek vertelt mij wat het woord 'mist' betekent:

Een beperking van het zicht door kleine in de lucht zwevende waterdruppeltjes. Als het mistig is, is het zicht aan het aardoppervlak minder dan 1000 meter.

De bijbel vertelt het ons allang voordat het woordenboek bestond.

Want Hij trekt de waterdruppels omhoog, die na Zijn damp regen uitgieten. (Job 36:27, HSV)


Maar een damp steeg op uit de aarde

God had het nog niet laten regenen op aarde. Er was daardoor nog geen veldgewas opgekomen. Er was ook nog geen mens om de aardbodem te bewerken. Toen steeg er een damp op uit de aarde en bevochtigde de hele aardbodem. Toen vormde God de mens. Wat prachtig! Ik zie het helemaal voor me. Die mist... de mens die gevormd wordt.

...maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodemtoen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. (Gen. 2:6-7, HSV)

Ik trek zelf de conclusie dat deze eerste mist de aanzet was tot de eerste regen. Jij ook? Als we de tekst uit Job nogmaals lezen, even terugscrollen....?


Tijdens de mist schept God het meest intelligente wezen op aarde

Wat bijzonder hè dat God juist de mens vormt op het moment dat er het minste zicht is? Juist op dat moment schept hij het meest intelligente wezen op aarde. Daarna heeft Hij nooit meer een wezen geschapen dat zo prachtig in elkaar zit als de mens. Mist is geen zichtbeperking voor God. Hij ziet en werkt overal doorheen. Zijn plannen en werk gaan altijd door.


Nu kan de Here Jezus mij niet zien hè?

Ik weet nog mijn zusje vroeger een keer had gelogen. Het was mistig buiten en ze stond voor het raam en vroeg: "Nu kan de Here Jezus mij niet zien hè?" Prachtig! Ik ben het nooit meer vergeten.

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. (Hebr. 4:13, HSV)


Niemand heeft ooit God gezien

Niemand heeft ooit God gezien, maar wij kunnen Hem kennen en doorzien door Zijn werken. Daardoor kunnen we Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid doorzien.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. (Joh. 1:18, HSV)

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid... (Rom. 1:20, HSV)


Al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. (Kol. 1:16-17, HSV)

Wij kunnen al het werk van God niet ontdekken zegt Prediker.

...toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken. (Pred. 8:17, HSV)


Een hoopvolle toekomst

Als het mistig is buiten of in ons hoofd... Weet dan ook dat God gedachten van vrede over ons heeft. Wat ons ook dwarszit. Hij wil ons een toekomst en hoop geven.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. (Openb. 22:3-5, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne van Eldik
2 jaar geleden

Wat heb jij toch altijd mooie overdenkingen. Diep en goed doordacht... Dank je wel voor deze leerzame overdenking van de mist en Gods scheopende aanwezigheid.🌈

Aritha
2 jaar geleden

Bedankt! Ik vind dit een van je mooiste stukjes.

Maak jouw eigen website met JouwWeb