God opende haar ogen

Gepubliceerd op 23 januari 2022 om 11:26

God hoorde de stem van de jongen. Hij opende de ogen van Hagar, zodat zij een waterput zag... Soms zet God ons even stil zodat wij letterlijk zien dat Hij de almachtige God is. Hij wil onze Vader zijn. Kijk eens terug naar de momenten dat Hij jou droeg.


God opende haar ogen zodat zij een waterput zag

Ze liep in de woestijn samen met haar zoon. Het water raakte op. Wanhopig legde Hagar haar zoon onder een struik en ging op afstand zitten. Ze was in diepe nood.

Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd. (Gen. 21:17, HSV)

God opende haar ogen zodat ze een waterput zag.

God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. (Gen. 21:19, HSV)

Het valt me hier op dat Hagar eerst in nood zat en dat God haar toen hulp bood. Hij vertelde haar dat Hij de stem van haar zoon had gehoord. Hij liet haar zijn liefde en nabijheid zien. Als ze de waterput meteen uit zichzelf had gezien, had ze dan meteen aan God gedacht? Soms is het nodig dat we even helemaal stil gezet worden om te ervaren dat God er is. Hij wil onze Vader zijn.


Waar u gezien hebt dat de HEERE uw God, u gedragen heeft

Kunnen wij in de toekomst kijken? Nee, maar we kunnen wel terugkijken. Denk je nog weleens terug aan de momenten dat God je gedragen heeft? Kun je een voorbeeld noemen? Dat Hij de strijd streed voor jou toen je niet meer kon? De God die voor het volk Israël uitging is vandaag nog steeds Dezelfde.

Toen zei ik tegen u: Schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De HEERE, uw God, Die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat Hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft, en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de HEERE, uw God, u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. (Deut. 1:29-31, HSV)


...en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen heb en u bij Mij gebracht heb.

Hij draagt ons op arendsvleugels. Hij wil ons graag brengen in het beloofde land, net zoals Hij het volk Israël daarheen gebracht heeft. De geschiedenis herhaalt zich. Wil je daarheen gedragen worden? Je eigen wil loslaten en God dienen?

U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. (Ex. 19:4, HSV)

Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem. (Deut. 32:11-12, HSV)


De eeuwige God, de HEERE, de Schepper.. wordt niet moe en afgemat

Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen;

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (Jes. 40:28-31, HSV)


Hij maakt mijn voetstappen vast

Zo is onze hemelse Vader. Hij slaapt nooit en zal onze voet niet laten wankelen. Maar als onze voet wel wankelt..? Hoe komt dat dan? NIET door God, want DAT lezen we hier. De machten van de duisternis willen ons graag uit balans brengen. Als we dichtbij Jezus blijven, dan hebben zij geen macht over ons.

Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. (Ps. 121:2-4, HSV)

Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. (Ps. 40:2, HSV)


De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder

Wat heerlijk dat we altijd bij onze hemelse Vader mogen schuilen. Hij hoorde de stem van de zoon van Hagar. Hij opende de ogen van Hagar. Datzelfde doet Hij ook bij ons. Hij is Dezelfde, ook vandaag!

De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij.

In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren. (Ps. 18:3, HSV)


U beschermt mij voor benauwdheid

De HEERE geeft ons raad. Luisteren we naar Zijn stem?

Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. (Ps. 32:5-8, HSV)


U zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden

Wat een geweldige toekomst! Laten we die voor ogen houden.

Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; Jes. 66:12b-13, HSV)

Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. (Jes. 60:4, HSV)

Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. (Jes. 40:1, HSV)


Bijbeltijd is ook te vinden op facebook. Volg ook Bijbeltijd.nl en AltijdmetGod op Instagram!

En weet je de momenten nog dat je hemelse Vader je heeft gedragen in je leven? Alvast bedankt voor je reactie! Deze werken heel bemoedigend voor mij!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Anne Stekhoven
2 jaar geleden

Wat een prachtige teksten. Zo mooi gecombineerd door jou. Heel bemoedigend om te lezen. Dankjewel.

Maak jouw eigen website met JouwWeb