Atoom - Ondeelbaar

Gepubliceerd op 3 maart 2022 om 14:06

Atoom. Actueel vandaag. Wat is het? Het is ondeelbaar. Wie heeft het gemaakt? Moeten we bang zijn voor een nucleaire dreiging? En wat zegt de bijbel nog meer over ondeelbaarheid? Graag wil ik jou/ u vandaag bemoedigen met teksten die Gods almacht laten zien.


Atoom

Atoom. De hele aarde is door deze kleine deeltjes opgebouwd. Een nucleaire dreiging is aangekondigd. Een atoombom kan onbeschrijflijke schade aanrichten.

MAAR als we de God dienen, die de hemel en aarde gemaakt heeft, hoeven we nergens bang voor te zijn. Hij heeft ALLE macht in de hemel, op aarde.

Ik, Ik ben het Die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling, die sterven moet, voor een mensenkind, gras, dat vergaat, en dat u de HEERE vergeet, Die u gemaakt heeft, Die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest, en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker, wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten? Waar is dan de woede van de onderdrukker? (Jes. 51:12, HSV)

Angst is een slechte raadgever en deze komt niet van God. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Zij kunnen de ziel niet doden, als deze verbonden is met de HEERE van de legermachten.

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. (Matt. 10:28, HSV)


Wat is een atoom?

Het woord atoom is afgeleid van het Griekse woord 'Atomos'. Dit betekent niet meer snijdbaar. Het is het kleinste deeltje van een scheikundig element, dat wordt aangezien als niet meer te delen. Ondeelbaar. Het feit dat dit het kleinste deeltje is en de ondeelbaarheid ervan, zette mij verder aan het denken.


In een ondeelbaar ogenblik

Een ogenblik betekent de kortst denkbare tijdruimte. Het volgende gaat spoedig gebeuren in een ondeelbaar ogenblik.

De doden (die in Jezus gestorven zijn) zullen opgewekt worden als onvergankelijke mensen (tot eeuwig leven).

De levenden op aarde, die Hem dienen, zullen veranderd worden. Als Jezus terugkomt zal dit alles in een oogwenk gebeuren.

...in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:52, HSV)


De volken - een stofje op de weegschaal

Geweldig om te lezen dat in vergelijking met Gods almacht, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Zouden wij daar bang voor moeten zijn? Hij tilt de eilanden op als fijn stof!

Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof. (Jes. 40:15, HSV)

De bewoners van de aarde zijn als sprinkhanen voor Hem. Hij maakt vorsten tot niets en rechters tot leegheid. Als Hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren. Een storm neemt hen weg als stoppels.

Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde?

Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn.

Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen.

Hij is het Die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant, ja, zij zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde.

Ook als Hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren, en een storm neemt hen weg als stoppels. (Jes. 40:21, HSV)


De kleinste zal tot duizend worden

Wat een geweldig vooruitzicht hebben de volgelingen van Jezus!

Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen (letterlijk binnen uw grenzen), maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.

De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad.

Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.

Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.

De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen. (Jes. 60:18-22, HSV)


Sla uw ogen op en zie Wie al deze dingen geschapen heeft

Als we Deze God dienen, dan hoeven we nergens bang voor te zien! Hij heeft alles gemaakt. Hij Zelf heeft deze aarde opgebouwd uit atomen, hele kleine ondeelbare zonnestelsels. Onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt!

Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige.

Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft;

Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één. (Jes. 40:25-26, HSV)

Hij maakt alle dingen straks nieuw! Hij herstelt alles naar hoe Hij het van de grondlegging af, bedoeld heeft. Is dát niet geweldig?!

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openb. 21:5, HSV)


Volg ook 'bijbeltijd' op facebook. Volg ons ook op Instagram: 'bijbeltijd.nl' en 'altijdmetGod'.

Heb jij/ heeft u fijne aanvulling of bemoedigingen? Plaats hieronder een reactie. Hartelijk dank voor de reacties die ik steeds mag ontvangen!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
2 jaar geleden

Ik zie mijn reactie niet staan. Dus nog maar een keer. Een goede, evenwichtige blogpost met een gouden draad van hoop er door. Bedankt lieve zus.

Hij maakt inderdaad alle dingen straks nieuw! zoals jij zegt. Hij herstelt alles naar hoe Hij het van de grondlegging af, bedoeld heeft. Ondertussen zijn wij Zijn handen en voeten. Hier, in onze gebrokenheid.

xxx

Ilona
een jaar geleden

Fijn Aritha! Dankjewel voor je reactie!

Maak jouw eigen website met JouwWeb