De verborgen mens van het hart

Gepubliceerd op 22 april 2022 om 10:48

U bent het sieraad van hun kracht! Wat een prachtige tekst is dat. Wat leeft er in ons hart? Achter onze mooie kleding en sieraden. Is onze binnenkant ook goud waard? Is de HEERE het sieraad van onze kracht? Lees mee met mijn bijbelstudie waarin ik teksten voor mezelf op een rijtje zette. 


De verborgen mens van het hart

Dit stukje is eigenlijk geschreven voor de vrouw, maar de verborgen mens van het hart moet toch het sieraad van iedereen zijn? Of we met ons mooie pak of onze mooie jurk naar de kerk gaan op zondag zal God niet behagen. Gaat ons hart echt naar Hem uit? Naar Hem alleen?

Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. (1 Petr. 3:3-4, HSV)

Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie. (Rom. 2:16, HSV)

Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. (Luk. 12:2, HSV)

Elke dag mogen we weer opnieuw beginnen met God. Hij wil ons graag bekleden met gerechtigheid. Laten we alles wat we voor Hem hebben verborgen, openbaar maken. Laten we dit in Zijn licht brengen, zodat Hij alles kan herstellen.


Want U bent het sieraad van hun kracht

Maar zij die de klank van de bazuin kennen (lees Openbaringen) wandelen in het licht van Gods aangezicht. De HEERE is het sieraad van hun kracht!

Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam en worden door Uw gerechtigheid verheven. Want U bent het sieraad van hun kracht; door Uw welbehagen zal onze hoorn opgeheven worden. Want ons schild is van de HEERE, onze koning van de Heilige van Israël. (Ps. 89:16-19, HSV)

Met God zullen wij krachtige daden doen; Híj zal onze tegenstanders vertrappen. (Ps. 60:14, HSV)

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. (2 Kor. 10:4, HSV)

Wat een heerlijke toekomst! Onze God zal ons tot sieraad zijn. Dan zal alles volmaakt zijn! Dan zullen er geen aanvallen meer zijn van satan.

De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. (Jes. 60:19, HSV)


Openbaar maken van de waarheid

Hoe kunnen wij de waarheid van het Woord van God openbaar maken als wij zelf verborgen zonden hebben? Of onverwerkte gevoelens van haat en wrok? Laten we dit alles bij Hem brengen. Ik heb persoonlijk mogen ervaren dat de HEERE alles wegneemt. Een last viel van mij af. Wat heerlijk om vrij te zijn en om me niet meer te laten binden door al die nare gedachten!

Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God. (2 Kor. 4:2, HSV)

De volgelingen van Jezus worden ook heiligen genoemd. De heiligheid van hen is een sieraad voor Gods huis. Beseffen wij dit ook? Ook wat deze heiligheid inhoudt?

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen. (Ps. 93:5, HSV)


De beproeving van ons geloof

Elke dag wordt ons geloof weer op de proef gesteld.

...opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. (1 Petr. 1:7, HSV)

Laten we zorgen dat we beschermd zijn met Gods Geestelijke wapenrusting.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Ef. 6:11-18, HSV)


Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem

Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. (Dan. 2:22, HSV)


Volg ook bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Hartelijk dank voor de reacties die ik via allerlei wegen mag ontvangen. Deze werken erg bemoedigend voor mij.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb