Neem de tijd - lees de bijbel

De verloochening bij het vuur

Gepubliceerd op 30 maart 2022 om 23:43

Na prachtige vroege voorjaarsdagen doet de kou weer zijn intrede. Het gas is duur geworden. We zitten met dikke vesten in de kamer om warm te blijven. Een aantal uren voor de kruisiging van Jezus was het ook erg koud. Petrus verwarmde zich bij het vuur. Voor Jezus was er geen vuur waar Hij Zich bij kon verwarmen...


Petrus stond zich bij hen te verwarmen

Wat moet Jezus het koud hebben gehad. Hij had geen vuur waarbij Hij Zich kon verwarmen. Maar Hij bracht het grootste offer dat geen mens zou kunnen volbrengen. En Petrus verloochende Jezus, zoals hem was voorzegd.

En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. (Joh. 18:18, HSV)

Terwijl Petrus zich aan het warmen was bij het kolenvuur verloochende Hij Jezus.

En Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tegen hem: Bent ook u niet een van Zijn discipelen? Hij ontkende het en zei: Dat ben ik niet. Een van de dienaren van de hogepriester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: Heb ik u niet met Hem in de hof gezien? Petrus dan ontkende het opnieuw. En meteen kraaide de haan. (Joh. 18:25-27, HSV)

Petrus stond zich te verwarmen bij een vuur dat uitgeblust kon worden. Hij koos ervoor om daar te zijn in plaats van voor Jezus. Het vuur van Gods Geest is onuitblusbaar. Wel is het mogelijk dat wij Gods Geest uitblussen bij onszelf. Denk aan de dwaze maagden die geen reserveolie meer hadden.

Blus de Geest niet uit. (1 Thes. 5:19, HSV)


Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind

En nu is Jezus voor ons een beschutting tegen de wind. Als we Hem volgen kan niets ons wat doen. Onze ziel heeft dan rust.

Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. (Jes. 32:1-2, HSV)

...dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. (Jes. 4:5, HSV)

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. (Ps. 91:4, HSV)


Zijn dienaren maakt Hij tot een vlammend vuur

Als wij Jezus volgen woont Gods Geest in ons. Het vuur van Zijn Geest zal ons en anderen om ons heen dan verwarmen.

Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur. (Ps. 104:4, HSV)

Dat vuur in Zijn kinderen heeft als doel om het aantal dienaren van Jezus te vermeerderen. Zij moeten het koninkrijk van God verkondigen.

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Matt. 3:11, HSV)


Jezus predikte het koninkrijk van God

En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Marc. 1:14-15, HSV)

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Matt. 6:33, HSV)

Gods kinderen zijn de navolgers van Jezus. Zij geven het vuur van Zijn Geest weer door. Zij verkondigen het koninkrijk van God. Spoedig zal dit geestelijke koninkrijk (waarvan Zijn dienaren deel uitmaken) op aarde gevestigd worden.

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh. 8:12, HSV)


Volg Bijbeltijd op facebook.


Hartelijk dank voor de reacties die ik via allerlei wegen mag ontvangen. Deze werken zeer bemoedigend voor mij. Ik wens u/ jou Gods Zegen toe en Zijn warmte!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb