Sta op en wordt verlicht

Gepubliceerd op 1 juli 2022 om 12:46

Sta op! Wordt verlicht. Het juk van Jezus is zacht en Zijn last licht. Jezus het Licht van deze wereld wil ons graag vrijzetten als wij alles in Zijn licht brengen. De verloren zoon kwam tot dit besef... Hij stond op en ging terug naar zijn vader. Staat onze hemelse Vader niet verlangend naar ons uit te kijken...?


Sta op, word verlicht

Dit vraagt om actie. Sta op! Wordt verlicht! Als we onze zonden, gedachten en lasten bij Jezus brengen, dan kunnen we weer volledig in Zijn Licht staan.

Jezus, de menswording van God, is in deze wereld gekomen om ons verlichting te geven. Dat kan Hij alleen als wij alles afleggen wat ons vasthoudt.

Sta op, word verlicht.. (Jes. 60:1, HSV)

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt...(Hebr. 12:1, HSV)

De verloren zoon stond op en ging terug naar Zijn Vader.

Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. (Luk. 15:18, HSV)


Verlichting van onze last en zonde

Als het licht van Jezus in ons hart schijnt dan komen al onze verborgen zonden aan het licht. En ook de gedachten die we vasthouden. Jezus wil de cirkel van onze gedachten doorbreken en dat we die in Zijn licht brengen. Hij wil ieder mens verlichten. Hij wil niet dat wij gebukt gaan onder al die zaken, die van satan komen.

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. (Joh. 1:9, HSV)

Hij zegt: "Kom naar Mij toe. Ik zal u rust geven". Hij raadt ons aan om Zijn juk op ons te nemen in plaats van de zware lasten (zonden of gedachten die satan ons te binnen brengt), die we zelf vasthouden. 

Die lasten (die we zelf vasthouden) moeten we dus loslaten en het juk van de Here Jezus op ons nemen. Zijn juk is namelijk zacht! En Zijn last is licht! Is dat niet geweldig?!


Jezus zegt:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn,

en Ik zal u rust geven.

Neem Mijn juk op u,

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;

en u zult rust vinden voor uw ziel;

want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matt. 11:28-30, HSV)

Als we het juk, dat we zelf op ons hebben genomen, loslaten, en het zachte juk van Jezus hebben opgenomen, dan wordt het weer dag (licht) in ons hart. Dan kan de Morgenster weer opgaan in ons hart! Het duister verdwijnt door het licht dat erop schijnt.

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Petr. 1:19, HSV)


Sta dan vast in de vrijheid

Als we al onze gedachten, zonden en lasten in het licht bij Jezus hebben gebracht.. dán pas proeven we weer de vrijheid. Laten we dit vasthouden en ons niet meer inlaten met die gedachten en zonden, die ons tot slaaf maken.

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. (Gal. 5:1, HSV)

Die gedachten komen natuurlijk eerst weer terug.. de satan blijft het proberen. Maar onze opdracht is dat we elke gedachte ( die NIET van God komt) gevangen nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Elke keer opnieuw. En dan zullen we merken dat hoe meer satan terrein verliest in ons hoofd, des te minder die gedachten terugkomen in ons hoofd!

...en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.. (2 Kor. 10:5, HSV)

Sinds korte tijd ben ik hiermee bezig en ik dus uit ervaring spreken dat dit optimaal resultaat heeft! Sinds die tijd gebeuren er ook prachtige dingen in mijn leven. Het zorgt voor openheid in gesprekken, waarin ik mag getuigen van Gods liefde. God brengt mensen op mijn pad waar ik het licht van Jezus kan laten schijnen. Hij heeft mij volledig vrijgezet! Omdat ik losliet.


God, jezelf en je naaste liefhebben

Als Gods licht weer volledig in ons hart schijnt, dan zijn onze lasten licht en zacht. Dan kunnen we God volledig liefhebben en het grootste gebod vervullen. Dat is onze naaste liefhebben als onszelf.

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. (Mark. 12:30-31, HSV)

Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. (1 Joh. 2:10, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
2 jaar geleden

Bedankt Ilona, het fijn om even op je site te zijn. Hoe zie jij Jesaja 60:1 in de context?

Prachtig combinatie, al die teksten bij elkaar. Daarom kom ik graag hier.

Ilona
2 jaar geleden

Hoi Aritha, dankjewel voor je fijne reactie. Ik begrijp wat je bedoelt wat betreft Jesaja 60. Volgens mij gaat dat over het duizend jarig rijk.

Maak jouw eigen website met JouwWeb