Waarheid of leugen

Gepubliceerd op 17 april 2024 om 23:29

Kun jij het valse lam herkennen? In een vorig blog beloofde ik dit verder te onderzoeken. Uiterlijk lijken het echte Lam en het valse lam veel op elkaar. Hoe kunnen we ze onderscheiden? De wolf in schaapskleren en het Lam Dat de enige Weg, de Waarheid en het Leven is? Lees mijn onderzoek!


Het sprak als de draak

Het beest (valse lam/ wolf in schaapskleren) spreekt als de draak. Dat lezen we in de volgende tekst. Nu denken we vast allereerst dat we de spraak van een draak wel herkennen. Afschrikwekkend. Vuur uit zijn bek. Ik ben een beelddenker. Maar klopt mijn beeld wel van deze draak?

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. (Openb. 13:11, HSV)

De volgende tekst geeft meer duidelijkheid.

En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (Openb. 12:9, HSV)

Deze draak is namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Het is dus dezelfde slang uit Genesis, die Adam en Eva misleidde. Hoe sprak deze slang tegen Eva? Op een manier waardoor ze bang van hem werd? Nee, helemaal niet. Juist erg aardig.

De duivel wil niemand afschrikken toch? Anders zou er niemand in hem geloven. Daarom doet hij zich voor als het Lam, Jezus. Een valse Jezus dus.


Waarheid of leugen

Het was de allereerste keer dat de draak (uiterlijk lijkend op een lam) sprak tegen een mens. Hij was listig.

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. (Gen. 3:1-4, HSV)

De betekenis van listig is als volgt:

  • Achterbaks
  • Bedrieglijk
  • Geraffineerd
  • Geslepen
  • Gewiekst
  • Gluiperig
  • Handig

De slang stelde de vraag om te kijken hoe sterk Eva stond in haar geloof. Hij zag haar verlangend kijken naar die vrucht. Vervolgens stelde hij Eva gerust dat ze niet zou sterven, als ze van die vrucht at. Dat was een grote leugen. Adam en Eva werden vanaf dat moment lichamelijk sterfelijk. Geestelijk waren zij ook ten dode opgeschreven. De toegang tot de Boom des Levens werd hun ontzegd.


Onderscheid maken

Als we de betekenis hebben gelezen van 'listig', dan zien we ook dat we er gemakkelijk kunnen intrappen. Hoe kunnen we nu onderscheiden wat waarheid en wat misleiding is?

Wat hebben we nu geleerd van het gebeurde in Genesis? Dat de draak spreekt naar de wil van de mens! Eva zag de vrucht en wilde ervan eten. De draak gaf haar een reden om te eten, wat God verboden had.

Een voorbeeld. Jij zoekt een reden voor een zonde, die je doet, dat je daarmee door kunt gaan. In de bijbel lees je dat dit verkeerd is. Een bepaalde spreker haalt die tekst aan en verdraait deze net even zodat je deze anders gaat lezen. Als je de tekst op deze manier leest, is de zonde die je doet helemaal geen zonde meer.

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. (2 Tim. 4:3, HSV)

Vanaf nu volg je die spreker (hij spreekt immers naar jouw wil?). Vanaf dat moment lees je de bijbel door de ogen van die spreker. Diegene is jouw 'god' geworden, zonder dat je je daar bewust van bent. Maar... wie brengt jou in de hemel? Die spreker of Jezus? De spreker draagt zelf de verantwoording voor zichzelf en inmiddels ook voor al zijn toehoorders.


God kan niet liegen

Hoe vind je nu de waarheid? Door zelf de bijbel te lezen. Daar mag niets vanaf gehaald of aan toegevoegd worden. Het is goed om dichtbij de meest oorspronkelijke vertaling te blijven.

Jezus is de Weg, de Waarheid, en het Leven.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  (Joh. 14:6, HSV)

Het werkelijke Lam, Jezus zal nooit iets anders verkondigen dan in de bijbel staat! Dat zou God tot een leugenaar maken. God kan niet liegen.

...de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. (Tit. 1:2, HSV)

Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, is in staat om andere te bemoedigen en tegensprekers te weerleggen vanuit Gods Woord. Hij geeft gezond onderwijs.

...iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. (Tit. 1:9, HSV)


Zich voordoen als een engel van het licht

Dus als er iets anders verkondigd wordt dan precies staat in de bijbel, dan heb je te maken met het beest. Het valse lam (beest)

Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid.

Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. (2 Kor. 11:13-15, HSV)

Geloof en vertrouw niet elke spreker of schrijver. Beproef elke geest of deze uit God is.

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. (1 Joh. 3:1, HSV)

Een heel belangrijk kenmerk van het beest is dat deze niet erkent dat Jezus in het vlees gekomen is. Ik hoorde laatst nog een bekende spreker met zekerheid zeggen dat het bloed van Adam en Eva niet door de aderen van Jezus stroomde. Er zijn velen die deze spreker volgen. Ik ga geen namen noemen. Let dus goed op waar je naar luistert!!

Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. (2 Joh. 1:7, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
2 maanden geleden

Geweldig Ilona. Kristalhelder! Dank je wel voor de aanmoediging om de gesproken woorden van mensen te onderzoeken of zij van God zijn. Dat is niet onoprecht naar die persoon toe. Dat is oprecht naar God toe! Op die manier door Gods Woord te blijven lezen en samen te onderzoeken en leren door Zijn Geest, zullen wij zijn Waarheid verstaan. Nu ten dele en straks in volmaakte heerlijkheid!
Veel zegen en liefs van mijn.