Gods koninkrijk

Gepubliceerd op 20 april 2024 om 15:57

Het evangelie van Gods koninkrijk verkondigen. Dat is de opdracht die Gods kinderen hebben gekregen, om uit te voeren. Waarom? Er staat ook dat we het moeten zoeken. Hoe kan dat? Wat is dat voor een koninkrijk? Is dat er al? Hoe ziet dat eruit? Een mooie bijbelstudie.. vond ik!


Zoek het koninkrijk van God

Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dan zullen al deze dingen u erbij gegeven worden. Welke dingen?

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Matt. 6:33, HSV)

Als ik iets teruglees dan staat er dat mijn hemelse Vader weet wat ik nodig heb en mij alles zal geven áls ik Zijn koninkrijk zoek! Zijn wij nog op zoek? Naar Zijn koninkrijk? Of houden we ons bezig met deze aarde?

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. (Matt. 6:31-32, HSV)

Waar moeten we dat Koninkrijk zoeken? Waar kunnen we het vinden?


Een eeuwig koninkrijk

Gods koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. De koninkrijken van deze aarde zullen allemaal vergaan. Men zal de laatste koning zijn heerschappij ontnemen. Hij wordt zelfs verdelgt en volledig vernietigd. Iemand die zal opstaan en woorden zal spreken tegen de Allerhoogste.

Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen. (Dan. 7:26-27, HSV)

Maar het koningschap en de heerschappij én de grootheid van de koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen. Wie zijn dat? Álles wat heerschappij heeft zal Hem eren en gehoorzamen. Élke knie zal zich voor Hem buigen en Hem erkennen als de Allerhoogste. Is dat niet Geweldig?!


De droom van Nebukadnezar

Heel lang geleden kreeg koning Nebukadnezar (koning van Babel) een droom over een groot beeld. Daniël kreeg van God uitleg over deze droom en deelde deze.

Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. (Dan. 2:34-35, HSV)

Hier lezen we dus over een steen die het beeld treft aan zijn voeten. Dat is dus die laatste machthebber... De steen wordt zonder mensenhanden afgehouwen. Zoals ik het lees gebeurt dat dus door Gods bovennatuurlijke kracht. Deze steen zal tot een grote berg worden en de hele aarde vullen. Gods koninkrijk.


Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen

Jezus gebood Zijn discipelen dat zij het volgende zouden verkondigen. Het Koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. Het valt me ook op dat ze zieken moesten genezen en demonen uit moesten drijven. Gratis en voor niets. Dit omdat ze deze gave ook voor niets hadden ontvangen. Zoals ik het lees geldt dit ook voor ons.

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. (Matt. 10:5-8, HSV)


Het Evangelie van het Koninkrijk

Ook Jezus Zelf predikte het Evangelie van het Koninkrijk en Hij genas elke ziekte en kwaal onder het volk

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (Matt. 4:23, HSV)

Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Door wie? Ik lees, door iedereen die Hem dient. Tot wanneer? Totdat het einde komt staat hier.

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Matt. 24:14, HSV)

Zijn Koninkrijk komt en zal deze hele aarde vullen, zoals we hebben gelezen. Ik lees dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is en dat het een eeuwig koninkrijk is. Het is onze opdracht om dit koninkrijk te verkondigen aan die ander. Dit zodat ook die ander zich bij dát Koninkrijk moeten aansluiten. Ik lees namelijk dat het Koninkrijk er al is, maar nog niet zichtbaar.


Mijn koninkrijk is niet van deze wereld

Jezus zei op het laatst van Zijn leven, in Zijn menselijke lichaam, het volgende:

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh. 18:36, HSV)

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. (Matt. 25:34, HSV)

Als we Jezus aannemen als onze Redder en verlosser worden we overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Jezus.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kol. 1:13-14, HSV)

Dan bedenken we de dingen die boven zijn en niet van deze wereld. Dat betekent dat we wel IN deze wereld zijn, maar niet VAN deze wereld.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn... (Kol. 3:1-2, HSV)

Deze wereld gaat voorbij. Als wij de wil van God doen, dan blijven we tot in eeuwigheid.

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Joh. 2:17, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
2 maanden geleden

Gelukkig hoeven we het niet van dit aardse koninkrijk te verwachten. Je haalt Johannes s18 vers 36 aan: Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld, anders zouden Mijn dienaars gestreden hebben. Je haalt een stukje schuldgevoel bij mij weg😉

Het is soms zo heerlijk om met je hoofd in de wolken te lopen! Als je begrijpt wat ik bedoel?

Ilona
2 maanden geleden

Hoi lieve Yvonne, dankjewel voor je reactie. Altijd fijn!Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Deze tekst schoot me bij jouw woorden te binnen.
Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten. (Zach. 4:6)
En we moeten wel de tekenen in de gaten houden. En daarbij alles van Hem verwachten. Wat heerlijk is dat. Ik denk eigenlijk dat we minder met ons hoofd in de wolken lopen dan wij denken. We zijn wel aan het strijden in ons vlees tegen deze wereld. Dagelijks worden we ermee geconfronteerd. Maar als we weten dat we daar in eigen kracht niets tegen kunnen beginnen. Dat we in Zijn kracht moeten gaan staan wordt het een stuk eenvoudiger. Lees jij dat ook zo? En heb ik je goed begrepen?

Veel liefs Ilona