De Dode Zee

Gepubliceerd op 17 februari 2023 om 14:27

Wist je dat de Dode Zee zich bevindt op het diepste punt van de aarde? Aan deze zee lagen de door God verwoeste steden Sodom en Gomorra. De Jordaan (foto) is de enige rivier die de zee van water voorziet. Zouden één van de twee pilaren in het getoonde filmpje, de vrouw van Lot kunnen zijn?


Het diepste punt van de aarde

De Dode Zee op de Israelisch-Jordaanse grens, ligt op 423 meter onder het zeeniveau. Er valt jaarlijks maar 10 cm regen, waardoor de zee afhankelijk is van toevoer uit de rivier de Jordaan.

Door het gebed van Abraham werden Lot en zijn dochters gered van het oordeel, dat God uitvoerde op de steden Sodom en Gomorra. De vrouw van Lot nam de aangeboden verlossing niet aan. Het was hen verboden om achterom te kijken naar de verwoesting. Toen zij omkeek veranderde God haar in een zoutpilaar.

Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. (Gen. 19:26, HSV)

In het onderstaande korte filmpje krijgen we een blik op de omgeving naast de Dode Zee. Zou één van de twee pilaren de vrouw van Lot kunnen zijn geweest..?

Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. (Gen. 19:26, HSV)


De verlossing van Lot

Het had Lot zo aangelokt. Die prachtige plek. Hij mocht de plaats uitkiezen, maar de inwoners van Sodom en Gomorra bleken zeer goddeloos te zijn. Vanwege Abraham wilde God Lot en zijn gezin daaruit redden. Lot zelf twijfelde om mee te gaan. Twijfel jij nog? Of weet je wel zeker dat je gered wilt worden..? Bidden we voldoende voor onze twijfelachtige medemens?

 

Lot aarzelde echter; daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. (Gen. 19:16, HSV)

God leidde Lot letterlijk uit het midden van de verwoesting!

En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. (Gen. 19:29, HSV)


Zwavel en vuur

Nog steeds ligt het gebied, waar het oordeel heeft plaatsgevonden, er woest en verlaten bij. Veel onderzoekers, die er rondlopen, verwonderen zich over de stoffen, die toen uit de hemel zijn geregend. Er staan allemaal filmpjes over op youtube. Teveel om hier nu te delen.

Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. (Gen. 19:24, HSV

De manier waarop het oordeel plaatsvond in Sodom en Gomorra, kunnen we ook terugvinden in de profetieën over de laatste tijd op deze aarde.

Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. (Openb. 9:18, HSV)

Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. (Ezech. 38:22, HSV)


Vlucht voor uw leven

De omkering van Sodom en Gomorra zijn een voorbeeld voor wat er met deze wereld zal gebeuren. Zorg dat je daaruit wegvlucht.

Dit zei God tegen Lot en zijn gezin.

En het gebeurde, toen zij hen buiten de stad gebracht hadden, dat Hij zei: Vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan; vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. (Gen. 19:17, HSV)

Jeremia kreeg een profetie voor onze tijd. Babel is het beeld van deze wereld met zijn verleidingen en begeerlijkheden.

Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de HEERE, Hij vergeldt het wat het verdient. (Jer. 51:6, HSV)

Als we ons aardse leven willen behouden zullen we het verliezen.

Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. (Luk. 9:24, HSV)


De omkering van de steden

God keerde de steden letterlijk ondersteboven. Abraham zag uit de verte dat er rook van dat land opsteeg, zoals rook van een oven.

En Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de HEERE had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven.

En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. (Gen. 19:27-29, HSV)

Deze teksten kunnen we naast de volgende profetieën leggen, die nog in vervulling gaan.

Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. (Jes. 51:6, HSV)

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. (2 Petr. 3:10, HSV)


Voorspelling onderzoek Sodom en Gomorra

God heeft voorspeld dat de plaatsen waar Hij Zijn toorn over heeft uitgestort, onderzocht zouden worden. Deze liggen er werkelijk tot voorbeeld voor de navolgende generaties. Voor ons.

Dan zal de volgende generatie, uw kinderen, die na u opstaan, en de buitenlander die uit een ver land komt – als zij de plagen van dit land en zijn ziekten, waarmee de HEERE het getroffen heeft, zien –

zeggen dat heel zijn land zwavel en zout, een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid –

dan zullen alle volken zeggen:

Waarom heeft de HEERE dit gedaan met dit land?

Wat betekent deze grote ontbranding van Zijn toorn? (Deut. 29:22-24, HSV)

Hebben wij ons leven lief hier op aarde? Of zien we uit naar het eeuwige leven met Hem?

 

Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. (Joh. 12:25, HSV)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.