Vrede op aarde

Gepubliceerd op 1 augustus 2022 om 20:07

Vrede op aarde. Dat verkondigde de hemelse legermacht aan de herders in het veld. Hij IS onze vrede staat er geschreven. Later zegt Jezus dat Hij eerst verdeeldheid komt brengen. Tussen het licht en de duisternis. Schijnt het Licht al in jouw hart? Straks zal alles nieuw worden!


Hij is onze vrede

De profeet Micha profeteerde het al.

Hij zal Vrede zijn. (Micha 5:4, HSV)

Want Hij is onze vrede… (Ef. 2:14, HSV)

En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.  (Ef. 2:13, HSV)

In hetzelfde hoofdstuk lezen we dat Jezus de tussenmuur heeft weggebroken. Deze muur maakte scheiding tussen Israël en de rest van de wereld. Nu heeft iedereen (Jood of niet-Joods) door één Geest (Gods Geest) toegang tot de Vader.

Als beeld hiervan scheurde letterlijk het voorhangsel in de tempel midden door van boven naar beneden.

Alleen door Jezus is er redding mogelijk.


In Mij zult u vrede hebben

Als we om ons heen kijken is het geen vrede in de wereld.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:33, HSV)

Maar Jezus kwam eerst om verdeeldheid te brengen op aarde. Zodat heel duidelijk is wie bij God hoort en wie niet. De scheiding tussen het licht en de duisternis zal steeds meer zichtbaar worden tot het einde.

Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. (Luk. 12:5, HSV)

Als we in Jezus geloven, blijven we niet in de duisternis.

Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. (Joh. 12:46, HSV)


Vrede op aarde

Ja dit was het woord dat de hemelse legermacht spraken tegen de herders, toen Jezus geboren was:

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. (Luk. 2:14, HSV)

Het is de wil van God dat elk mens tot geloof komt. De mens heeft hierin een vrije wil om voor de duisternis of het licht te kiezen. Jezus werd geboren in de duisternis. Uit de duisternis scheen het licht, dat in onze harten schijnt. Schijnt dit licht ook in jouw hart?

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. (2 Kor. 4:6, HSV)


Zie Ik maak alle dingen nieuw

Wat een geweldig vooruitzicht! Ik zie uit naar die dag! Jij ook?

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. (Openb. 21:5, HSV)

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
2 jaar geleden

Hoi Ilona. Vrede kunnen we inderdaad alleen hebben door Christus te volgen. Dát is de rechte weg. Soms is het voor ons mensen, door de beproevingen heen, heel moeilijk dat te ijven volhouden. Maar God laat het toe, om juist nog meer eer en heerlijkheid te ontvangen. Want wanneer wij ons, zoals bijvoorbeeld Job vasthouden aan onze Heer en Zaligmaker, gaan we onze diepste zonden herkennen(zoals bijvoorbeeld hoogmoed, haar, geldzucht noem maar op...). Nog meer echter! We gaan tevens Zijn genadegaven uitstralen. Die van bijvoorbeeld liefde, nederigheid, barmhartigheid en geduld. Dat betekent niet dat we altijd vrede met onze medemens zullen hebben, want de mens van nature heeft niet de neiging Godief te hebben, maar zijn liefhebbers van zichzelf. Hoe herkenbaar voor mij! Voor jou ook? Daar moet je echt van bekeerd worden. Maar dan heb je wel wèrkelijk vrede met Hem. En dat is heel groots en een onbegrijpelijk en diep wonder. God is goed!🌈 Sorry voor de late reactie. Liefs van mij.

Ilona
2 jaar geleden

Hoi Yvonne, dankjewel voor je reactie en die is nooit te laat, maar altijd welkom :)

Ja heel herkenbaar wat je schrijft. Door Zijn liefde kunnen we met andere mensen leren omgaan. Dan kunnen we bijvoorbeeld vrede hebben met mensen die we menselijk gezien niet kunnen vergeven. We hebben vrede in ons hart. Het blijft een strijd tussen ons vlees en Gods Geest. Soms kan die strijd even duren. We strijden niet alleen gelukkig!

Samen met Hem. Gods Geest schiet ons te hulp ook in gebed. En als die vergeving eenmaal uitgesproken is valt er een last van ons af. De gedachte aan dat erge kan soms even weer de kop op steken, maar fijn dat we ons er dan bewust van worden om die gedachte meteen gevangen te nemen en onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus te brengen (2 kor. 10:5)

We kunnen door Hem onze medemens liefhebben, maar dat betekent niet dat het karakter van die persoon ons ligt. God leert mij om mensen te accepteren. Ervaar jij dat ook zo?

Yvonne
2 jaar geleden

Jij zegt: We kunnen door Hem onze medemens liefhebben, maar dat betekent niet dat het karakter van die persoon ons ligt. God leert mij om mensen te accepteren.

Na deze vraag op mij in te laten werken moet ik eerlijk zeggen, dat ik het soms wel lastig vind het karakter van de ander te aanvaarden. Maar dat heeft meer met mijzelf te maken, dan met de ander. Op zo'n moment als ik het er moeilijk mee heb, is mijn verticale relatie met de HEERE niet goed. God wil mij hiermee iets leren. En daar ben ik nu dus volop mee bezig. Te aanvaarden dat de ander is zoals die is en ik ook ... En dat gaat met vallen en opstaan, met het oog op Christus gericht. Daarom heb ik ook de wekelijkse vermaning in de kerk nodig. En het dagelijks lezen van Zijn Woord en het gebed.😉

Ilona
2 jaar geleden

Ik herken dat wel. Ik denk ook dat dit alles te maken heeft met grootste gebod. Onze naaste liefhebben als onszelf. We moeten dus allereerst onszelf aanvaarden met hoe we zijn (ons intussen laten bijschaven door Gods Geest).. :)

En als we onszelf gaan liefhebben dan kunnen we ook die ander liefhebben.

We moeten ons dus eerst verdiepen in Gods waarheid over ons. Hoe kijkt Hij naar ons..? Veroordelend..? Of met liefde..?

Aritha
2 jaar geleden

Ik heb echt genoten van je blog over vrede. Na mijn doop in april, kreeg ik deze tekst mee: "Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden." Dat was een mooie tekst voor me maar na die dag heeft het een gouden randje gekregen."

Liefs van mij.

Bijbeltijd
7 maanden geleden

Dankjewel nog voor je fijne reactie.. en wat een prachtige tekst! Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft.. wat een waarheid is dit hè?

Maak jouw eigen website met JouwWeb