Mensenvrees

Gepubliceerd op 25 mei 2022 om 19:04

Deze tekst kwam binnen afgelopen zondag. Het leek wel of de preek aan mij gericht was. Ervaart u of heb jij dat ook weleens? Het invullen van wat een ander zou denken over u/ jou? Eigenlijk ging de preek over talenten. Dat deze niet tot ontplooiing komen als we die vrees niet snel aan de kant zetten.


Mensenvrees - een valstrik

Het had mij in zijn greep. Gedachten over wat die ander over mij zou denken bepaalden mijn gedrag. Mede door allerlei omstandigheden van de afgelopen jaren raakte ik in een lichte burn-out. Toen ik tot deze conclusie kwam werd ik stil gezet. Dat is weleens goed.

Afgelopen zondag ging de preek over talenten. Gebruiken we al onze talenten wel die we van God hebben ontvangen? Opeens klonk deze tekst. Voorgelezen uit het NBG klonk het: "Vrees voor mensen spant een strik". Zo die kwam even binnen. Nadat ik zelf die week ervoor tot de conclusie was gekomen dat ik mijn gedrag liet bepalen door wat mensen van mij zouden denken. Dat was tijdens een gesprek dat ik met een hulpverlener had.

Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. (Spr. 29:25, HSV)


Waarheid

Ik bedacht hoe waar het is. Wat? Nou die valstrik. Dat we verstrikt kunnen raken door mensenvrees. De tekst blijft zo hangen in mijn hoofd zodat duidelijk is dat ik daar iets mee moet gaan doen. Wat is de waarheid waar ik me aan vast kan houden? Wat zijn gedachten van waarheid? Daar ben ik nu naar op zoek.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. (Jer. 29:11, HSV)

Oh wat heerlijk en rustgevend om dit te weten! Dat de gedachten van de HEERE vredig over mij zijn. Daar houd ik me aan vast. Dat geeft al zo'n rust.


Biedt weerstand - actie

Een aantal dagen na de prediking las onze jongste dochter de tekst van de dag voor op de bijbel-app.

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jak. 4:7, HSV)

De oudste vroeg of ik deze tekst wilde uitleggen. Prachtig hoe we soms gesprekken hebben aan tafel. Daar word ik zo blij van. Stukje voor stukje legde ik het uit. Biedt weerstand aan de duivel. Dat stukje bleef weer zo hangen bij mij. Dit vraagt om een actieve houding. Waartegen? Vooral tegen die gedachten die ik had. Waardoor ik mijn gedrag liet bepalen.

Die gedachten die ik had... die kwamen dus van hem. Ik moet weer leren om die gedachten te onderscheiden. De gedachten die van God komen moet ik koesteren. De gedachten die van de duivel komen moet ik wegdoen. In de Naam van Jezus moet ik ze wegsturen. Actie! Doe jij/ doet u mee?


Steun niet op eigen inzicht

Eigenlijk heb ik dus de afgelopen tijd op mijn eigen inzicht vertrouwd. Nu weet ik weer dat ik met heel mijn hart op de HEERE mag vertrouwen. Zijn gedachten over mij zijn het allerbelangrijkste en de waarheid.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. (Spr. 3:5, HSV)

Wij zijn geroepen om vrij te zijn. Als we alleen de gedachten vasthouden die onze hemelse Vader over ons heeft, dan zijn we dat.

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. (Gal. 5:13, HSV)

Dan komen we tot het doel waartoe Hij ons bestemd heeft. Een vat tot Zijn eer te zijn.

Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt. (2 Tim. 2:20-21, HSV)


Volg ook bijbeltijd op facebook en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs.

Jouw/ uw reactie wordt heel erg gewaardeerd.

Reactie plaatsen

Reacties

Anne Stekhoven
2 jaar geleden

Een waardevolle ontdekking. Ik heb het vaker beleefd dat het wel leek of de preek voor mij geschreven was. Mooi hoe God dan tot je spreekt.