Neem de tijd - lees de bijbel

De Boom des levens

Gepubliceerd op 31 mei 2022 om 11:43

Ook in Ezechiël kwam ik vandaag de boom des levens tegen. Wat prachtig dat wij daar onderdeel van mogen zijn. Na bekering tot God drinken wij van het levende water dat regelrecht vanuit het heiligdom stroomt. Dan zal ons blad niet verwelken. Het blad zal tot genezing zijn. De vruchten tot voedsel. Voor wie?


Vruchtbomen langs de beek

Ezechiël ziet een beek/ rivier waar men alleen zwemmend doorheen kon gaan. Zo diep. Het water stroomt uit het heiligdom. De bomen drinken ervan zodat hun blad niet zal verwelken. En hun vrucht niet zal opraken. De vrucht zal tot voedsel dienen. Voor wie?

En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. (Ezech. 47:12, HSV)


De rivier

Al de bomen in de hof, die de boom des Levens dienden, dronken van deze rivier. Deze rivier kwam regelrecht vanuit het heiligdom. Uit Eden. Uit Gods troon. En van het Lam.

Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. (Gen. 2:10, HSV)

Die vier hoofdstromen vind ik ook heel interessant om eens verder te onderzoeken.

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. (Openb. 22:1, HSV)


Bomen aangesloten op de rivier

De HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Een beeld van mensen. Begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Vraag. Zijn wij ook zo'n boom? Waar andere mensen van kunnen eten?

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof...(Gen. 2:9, HSV)

Want... niet alle bomen van Eden waren goed om van te eten. Er waren ook bomen aangesloten op de boom van goed en kwaad. Een boom. Zeer groot. Prachtig van uiterlijk. Hier wordt het einde beschreven van de boom van goed en kwaad,en de bomen, die bomen die op hem zijn aangesloten.

Met wie bent u dus in luister en grootheid te vergelijken onder de bomen van Eden? U zult met de bomen van Eden in de onderste plaatsen van de aarde neergestort worden. (Ezech. 31:18, HSV)

Maar iedereen die drinkt van het levende water zal nooit meer dorst hebben. En er ligt een grote erfenis voor diegene klaar!

Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. (Openb. 21:6-7, HSV)


De Boom des levens

Kijk! Deze tekst kunnen we zo naast Ezechiël 47 leggen. Lees nog even terug. De Boom des levens en iedereen die bij Hem is aangesloten. Jezus. De Bron van al het leven.

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. (Openb. 22:1-2, HSV)

Zijn eigen volk heeft Hem verlaten. Zij hebben Hem zelfs aan het kruis genageld. Zijn wij nog aangesloten op de Bron van eeuwig leven? Of hebben we onze eigen bak uitgehakt, die lek is, en waar het water uit weg loopt?

Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. (Jer. 2:13, HSV)

Het is nog niet te laat! Neem Jezus aan als jouw/ uw Redder en Heer. Hij stierf voor de hele wereld. God wil dat iedereen behouden wordt en wil ons het leven geven. Het eeuwige leven in plaats van de eeuwige dood.


Vruchtdragen

Wat geweldig als we een boom zijn, aangesloten op de bron van eeuwig leven. Die zijn vruchten geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Alles wat hij doet zal lukken. Wat heerlijk!

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. (Ps. 1:1-3, HSV)

We mogen zijn als ranken aan de ware Wijnstok. Jezus. Wie in Hem blijft draagt veel vrucht. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Als wij veel vruchtdragen verheerlijken wij de Vader.

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Joh. 15:1-8, HSV)


Volg ook Bijbeltijd op facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwste blogs.

Uw/ jouw reactie wordt heel erg gewaardeerd. Bedankt daarvoor!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.