Liefde

Gepubliceerd op 14 juni 2022 om 13:40

Liefde. Zonder liefde, geen geloof. Volmaakte liefde drijft de angst uit. Sterker nog. Wie angstig is, is niet volmaakte in de liefde. Dat staat er. In de bijbel ging ik op zoek naar liefde. Kunnen we liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad?


God is liefde

God is liefde! Wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. (1 Joh. 4:16, HSV)

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. (1 Joh. 4:18, HSV)


Wie vreest is niet volmaakt in de liefde

Deze tekst komt wel binnen bij mij. Als we angstig zijn, moeten we ons dus afvragen of we wel voldoende liefde hebben. Of we wel genoeg geloof hebben. Volmaakte liefde drijft de angst uit.

Er is de in liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. (1 Joh. 4:18, HSV)


Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (1 Joh. 4:11, HSV)

Deze tekst gaat nog een stap verder. Als wij 'elkaar' liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. (1 Joh. 4:12, HSV)

Zelf heb ik de afgelopen jaren veel moeten leren van Gods liefde. Ik leer nog steeds. Ontzettend blij en dankbaar ben ik dat ik hierin zo mag groeien met vallen en opstaan.

Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? (1. Joh. 4:20, HSV)

Als we dit kunnen dan gaat de rest vanzelf. Vandaar ook dat dit het grootste gebod is, dat wij van Hem hebben gekregen.

En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. (1 Joh. 4:21, HSV)


Ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. (Joh. 4:7, HSV)

Sterker nog! Als we niet liefhebben, kennen we God niet, want God is liefde. Ons geloof heeft dan toch geen enkele waarde? En iemand die God niet kent, kan vanuit zichzelf niet werkelijk liefhebben.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (1 Joh. 4:8, HSV)

De liefde is ín het feit dat God óns heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Nog nooit heeft iemand een mens zo liefgehad. Als wij dat offer aannemen dan kunnen wij ook liefhebben.

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Joh. 4:10, HSV)


Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard

Hiermee is alles begonnen. De grootste uiting van liefde ooit! Gods liefde voor ons! Hebben wij dat verdiend?

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh. 4:9, HSV)

Niemand heeft ooit God gezien. Hij heeft Zijn liefde geopenbaard aan diegenen die het offer van Jezus hebben aangenomen. Zij zijn dan ook diegenen die de liefde van God kunnen laten zien. Een levend geloof. Geen religie. Geen dood geloof, waaruit geen liefde zichtbaar is.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Joh. 4:19, HSV)


Niemand heeft een grotere liefde dan deze

Jezus gaf Zijn leven voor ons. Er is geen grotere liefde dan dat! Als wij dit gebod doen, dan noemt Hij ons Zijn vrienden. Als wij ons leven geven voor onze vrienden.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. (Joh 15:12-14, HSV)

Dat we de ander hoger achten dan onszelf. Dat is de grootste levensles ooit. En dán gaan er prachtige dingen gebeuren in ons leven. Dán pas kunnen we vruchtdragen.

...maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. (Fil. 2:2-4, HSV)


Heeft dit jou/ u aangesproken? Of heeft u/ heb jij een mooie aanvulling? Geef een reactie. Deze wordt heel erg gewaardeerd. Hartelijk dank en Gods rijke zegen toegewenst!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.