Gedachten gevangen nemen

Gepubliceerd op 19 juni 2022 om 15:16

Mindfulness. Mijn coach zei dat dat het antwoord was op mijn gepieker. Bijna zou ik in de val van satan trappen. Het was weer net zo gewiekst als zijn verleiding in het paradijs. Ik vroeg haar naar de inhoud. Gedachten gevangen nemen en je richten op bepaalde lichaamsdelen. God gaf mij het antwoord.


Mindfulness

Omdat ik nogal last had van negatieve gedachten, dacht mijn coach dat het voor mij zinvol zou zijn, om aan mindfulness te gaan doen. Het overviel me even. Ik vroeg haar naar de ware betekenis en de inhoud. Ik voelde dat het niet goed is, maar kon niet goed aanduiden waarom.

Ik vulde aan dat mijn gevoel zei, dat het totaal tegen mijn geloofsovertuiging ingaat. "Nee hoor", zei ze. "Het is niets anders dan je gedachten gevangen nemen en dat je je dan richt op bepaalde lichaamsdelen." Het leek me opeens zo onschuldig... "Maar.." zei ik, "het komt toch uit het boeddhisme..?" "Ja, dat wel", zei ze nadenkend, "Maar, nee deze techniek is alweer zoveel verder ontwikkeld dat het helemaal niets meer met het boeddhisme te maken heeft hoor."


Gedachten gevangen nemen

Toen ze het had over gedachten gevangen nemen bracht God mij het volgende te binnen wat ik ook direct noemde naar haar toe. Maar dan kan ik toch beter die gedachten vangen en ze daarna bij God brengen. Nou, zei ze, ja dat kan natuurlijk ook! Als jij dat kunt, dan doe je dat toch?

Toen ze weg was tikte ik in de bijbelapp eens in: 'gedachten, gevangen'. Ik had geen idee dat er werkelijk een bijbeltekst bestond daarover. Maar God wist het natuurlijk wel! Ik stond echt helemaal perplex toen ik het volgende las:

Wat geweldig om te weten dat ik elke gedachte, die niet van God komt, gevangen mag nemen om die te brengen TOT DE GEHOORZAAMHEID AAN CHRISTUS!!!

Ik deed nog wat verdere bijbelstudie en kwam erachter dat mindfulness een totaal aardse manier van denken is. Gericht op deze aarde en op onszelf. En moeten we ons als christenen niet juist richten op het hemelse??

Maar er gebeurde nog meer. Het volgende geeft aan welke strijd er op dat moment gaande was in de hemelse gewesten.


Ademtherapie

Inmiddels was ik voor de tweede keer bij een ademtherapeut geweest. Ik had haar eerst gevraagd of het niets met meditatie te maken had. "Hé ik heb een keer eerder iemand hier gehad, die dat had gevraagd", zei ze verbaasd. Ze keek me onderzoekend aan en probeerde mij ervan te overtuigen dat dat niet zo was. "Er is toch niets mis om met je ademhaling en je lichaam bezig te zijn?" Nou ja, aarzelend deed ik wat ze vroeg.

Ik vond de oefeningen wel wat vaag, maar kon er niet goed de vinger op leggen of het niet goed zou zijn. Wel had ik het in gebed gebracht bij God en ook gevraagd of broeders en zusters ervoor wilden bidden of ik dit wel moest doen. Dat had wel effect. Er gebeurden opmerkelijke dingen...


Juist tijdens die oefening ging de wekker van mijn telefoon geheel onverwachts af tot twee keer toe

Het ging als volgt. Ik moest gaan liggen of zitten met de ogen dicht en me richten op mijn ademhaling en lichaamsdelen. Datzelfde las ik dus ook bij mindfulness. Aha, het is dus gewoon dezelfde therapie onder een andere naam. Vervolgens ging de therapeut praten op een hele rustige toon. Ik mocht niet praten, want dan doorbrak ik het... Ook vaag...

Deze tweede keer dat ik er was, moest ik bepaalde zaken aan elkaar gaan verbinden. Het bijzondere vond ik dat mijn telefoon diverse keren spontaan afging, juist op dat moment dat ik zaken moest gaan verbinden. Er waren zomaar diverse wekkers gezet op mijn telefoon, maar niet door mijzelf. Hierdoor werd ik dus steeds uit de oefening gehaald. Ik zie daar achteraf Gods leiding in.

Maar na het gesprek met mijn coach, hier thuis, gebeurde er nog meer...


Terwijl ik onderzoek deed naar de achtergrond van mindfulness en daarbij ook ademtherapie tegenkwam, belde de ademtherapeut af

Nadat de coach vertrokken was, en ik de bijbeltekst van God had gekregen over het gevangen nemen van gedachten om die tot gehoorzaamheid te brengen aan Jezus Christus, deed ik direct onderzoek naar de achtergrond van mindfulness.

Wat was het nu eigenlijk precies? Vroeg ik me af. Ik kwam hele goede artikelen tegen met goed onderbouwde informatie. Opeens kwam ik ademtherapie tegen. Ik las dat dit uit dezelfde bron komt. Op datzelfde moment ging de telefoon.

De ademtherapeut belde onze volgende afspraak af, die pas twee dagen later zou zijn, omdat ze ziek was. Pas een uur later combineerde ik alles met elkaar. Mijn onderzoek, mijn bewustwording en het telefoontje. Wat apart dat de ademtherapeut precies op dat moment afbelde. En ook terwijl onze afspraak pas over een paar dagen zou plaatsvinden....


In de hemelse gewesten

Nadat ik met Jezus ben opgewekt tot een nieuw leven, waardoor ik een nieuw mens ben geworden naar Zijn beeld, heeft Hij mij in de hemelse gewesten gezet.

...en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. (Kol. 3:10, HSV)

...en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus... (Ef. 2:6, HSV)

In die hemelse gewesten strijd ik samen met Jezus en de andere hemelburgers. Waartegen? Onder andere tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat heb ik dus sterk ervaren de afgelopen dagen.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Ef. 6:12, HSV)


Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn

Nou duidelijk toch?

Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. (Joh. 3:31, HSV)

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Kol. 3:2-2, HSV)


De bron

Als de bron van zaken niet goed is, dan moet ik mij daar dus niet mee bezighouden.

Wat kunnen we dan beter doen dan ons aan te sluiten op de bron van het leven? Jezus! In Zijn licht zien we het licht. Als Gods licht over de duistere zaken heen schijnt, dan kán de duisternis niets anders doen dan zich terug te trekken. Vandaar ook dat telefoontje. Duidelijk en klaar!

Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. (Ps. 36:10, HSV)

Deze aarde en ons aardse lichaam is aangesloten op de dood. Daar zit geen leven in.

Het is zo belangrijk op welke bron zaken zijn aangesloten waarin wij geloven...! Het gaat om het beginsel... waaruit zaken zijn ontstaan! Die satan is zo sluw, op een gegeven moment zitten we op een spoor die niet aangesloten is op de bron van levend water!

Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten… (Jer. 2:15, HSV)

De Enige Bron Waardoor we een veilige en behouden aankomst kunnen hebben bij de hemelse Vader is Jezus!


Lees ook:

Reactie plaatsen

Reacties

Yvonne
een jaar geleden

Wat heb je dat duidelijk uitgelegd, Ilona! Ja, de duivel is heel sluw en weet ons voordat we het in de gaten hebben, zo in te palmen. Mooi hoe je je zo hebt laten leiden en hebt willen luisteren naar wat God tegen je wilde zeggen. Veel zegen Ilona.