Gods oog is op ons

Gepubliceerd op 17 februari 2021 om 19:30

Regelmatig heb ik gesprekjes met onze jongste dochter. Ze is weleens bang en dat praat ik er met haar over dat God heel dichtbij haar is. Ze wil dan graag dat ik de bijbel naast haar neerleg. Zo heeft ze iets tastbaars bij zich. Gods ogen zien iedereen. Hij is bij iedereen op de wereld van wie het hart Hem toebehoort. Als we daarover nadenken lijkt het zo onvoorstelbaar dat God bij al die mensen tegelijk kan zijn. Lees verder...

Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. (2 Kron. 16:9, HSV)


Gods ogen rusten op de rechtvaardigen

De oren van de HEERE zijn gericht op ons hulpgeroep. Hoe geweldig is dat? Hij redt ons uit al onze benauwdheden. De HEERE is nabij diegenen van wie het hart gebroken is.

De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen: Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. (Ps. 34:16-21, HSV)

Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. (Ps. 33:18-21, HSV)

Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. (1 Petr. 3:12, HSV)

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. (Ps. 32:8, HSV)


DE HEERE IS NABIJ

Een heel mooi gedeelte om dit blog mee af te sluiten. Wat mij hieraan opvalt is vers 18 waarin duidelijk staat dat de HEERE ons nabij is als we Hem in waarheid aanroepen. Om over na te denken.. Wat betekent Hem in waarheid aanroepen? Roepen we Hem wel aan voordat we iets van Hem verwachten?

De HEERE ondersteunt allen die vallen, richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken. De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar alle goddelozen vaagt Hij weg. Mijn mond zal van de lof van de HEERE spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd. (Ps. 145: 14-21, HSV)


Reacties of aanvullende teksten zijn zeer welkom!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Aritha
8 dagen geleden

Dank je wel weer voor je mooie blog. Ooit las ik een boek (ik weet nog dat het appelgroen was) en ieder hoofdstuk werd afgesloten met: Mijn oog zal op u zijn. Dat was een heel aangrijpend oorlogsverhaal