God wijst mij een weg

Gepubliceerd op 23 augustus 2020 om 18:36

Heb jij ook weleens gehad dat God zorgde voor een weg die jij nooit had gezien? Wat een geweldige teksten vond ik in de bijbel! Lees verder...

Allemaal paden

 

Gisteren dwaalde ik heerlijk door het bos en zag allerlei paden die ik kon nemen. In gedachten klonk het lied: God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Dit lied was op dat moment niet voor mij bedoeld, maar misschien wel voor jou?

Ik heb eens een verhaal gelezen van een gezin dat op vakantie ging, maar onderweg kwamen ze een spookrijder tegen. Er was geen enkele uitweg en ze waren compleet in paniek. Plotseling zagen ze een zijweg die ze konden nemen en dat lukte net op tijd. Op de terugweg herinnerden ze zich de plek waar ze hadden kunnen ontsnappen aan de spookrijder. Hoe ze ook zochten, er was geen enkele zijweg meer. God had hen behoed en bewaard. Zo kan het natuurlijk ook op andere manieren zijn dat we ergens geen weg meer in zien. Ik ging op zoek naar bemoedigende bijbelteksten. Het begint al met deze. Prachtig hè?

 

 

En Ik zal de blinden leiden door den weg, [dien] zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, [die] zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten. (Jes. 42:16, Statenvertaling).

 

 

En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, maar [dat] het veelmeer genezen worde. (Hebr. 12:13, Statenvertaling)

 

Een weg door de zee

Mozes en het volk Israël voelden zich compleet in het nauw gedreven toen ze de stofwolken van de Egyptenaren achter hen zagen. Ze zagen alleen maar een grote zee en hebben nooit kunnen voorzien dat God hen daar doorheen zou leiden. Een mens zou zoiets toch nooit bedenken!

Pas schreef ik een blog over hoe groot ons geloof is. Nou als ik voor een grote zee sta en geen kant meer op kan dan is mijn geloof helaas niet zo groot dat ik denk dat ik daar doorheen kan gaan. Maar God bedenkt dat en zorgt voor een weg.

 

Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte; (Jes. 43:16, Statenvertaling)

 

Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend. Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. (Psalm 77:20, 21, statenvertaling)

Kennen we Jezus in al onze wegen?

In onderstaande tekst lees ik dat ik eerst God in al mijn wegen moet kennen voordat Hij mijn paden recht zal maken. Wat betekent dat eigenlijk? Jesaja vult aan: Hem dagelijks zoeken en er ontzettend naar verlangen om naar God te gaan (een lust hebben tot God te naderen).

Ik denk dat dat voor mij het antwoord is. Als ik Hem dagelijks zoek, dan ken ik Hem in al mijn wegen. Wat verandert mijn innerlijk dan! Ik ga dan steeds meer op Jezus lijken. Jezus is het Levende Woord en het Licht van deze wereld. Hij is een licht voor mijn pad. Wat is dat geweldig!

 

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. (Spr. 3:6, Statenvertaling)

 

Hoewel zij Mij dagelijks zoeken, en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen, als een volk, dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat, vragen zij Mij naar de rechten der gerechtigheid; zij hebben een lust tot God te naderen; (Jes. 58:2, Statenvertaling)

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. (Ps. 119:105, Statenvertaling)

In het pad van gerechtigheid is het leven

 

In het pad der gerechtigheid is het leven; en [in] den weg [van] [haar] voetpad is de dood niet. (Spr. 12:28, Statenvertaling)

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. (Joh. 14:6, Statenvertaling)

 

Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.(Matt. 7:14, Statenvertaling)

 

Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, den gang des rechtvaardigen weegt Gij recht. (Jes. 26:7, Statenvertaling)

 

 

O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! (Rom. 11:33, Statenvertaling)

 

 

Leer mij,HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams. (Ps. 86:11, Statenvertaling)

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak een Gratis Website met JouwWeb