De Boom des levens

Wie is de Boom des levens? Wie is de Wortel? Hoe kunnen wij zelf levende bomen worden?


De Boom des levens

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. (Gen. 2:9, HSV)

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. (Openb. 2:7, HSV)


Een zuivere rivier

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. (Openb. 22:1-2, HSV)

Gods kinderen vormen samen een eenheid met de Vader, Zoon en de Heilige Geest (God). Als wij in Hem (Jezus) blijven en Hij in ons dan zullen we als bomen veel vrucht dragen. Dit is geen profetie voor de toekomst, maar dit is ingegaan vanaf het moment dat Jezus de weg voor ons heeft vrijgemaakt tot de Vader.

En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. (Ezech. 47:12, HSV)


Een boom geplant aan waterbeken

Als we dichtbij Jezus blijven en ons laten voeden door Hem, dan zijn wij een boom geplant aan waterstromen. We zitten dan geestelijk nooit zonder water.

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. (Ps. 1:1-3, HSV)


Vrucht dragen

Gezegend is diegene, die op de HEERE vertrouwt. Hij houdt niet op om vruchten te dragen. Zijn wortels zijn uitgeslagen naar het levende water, dat Jezus geeft.

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. (Jer. 17:7-8, HSV)

Als wij vruchtdragen zijn wij zelf ook een boom des levens geworden. Gods voorbeeld in deze wereld zodat ook andere mensen door ons mogen veranderen in levende bomen.

De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie zielen vangt, is wijs. (Spr. 11:30, HSV)


De Wortel

Jezus is de Wortel. Een boom of plant kan namelijk niet zonder een wortel. Dan gaat deze dood. Zo is het ook met ons als mens. Als wij geen wortel hebben. Geen basis. Dan zijn wij aangesloten op de dood. Het meest geweldige is ook nog dat wij van Jezus mogen eten, maar Hij houdt nooit op te bestaan. Hij is er altijd al geweest en zal er altijd voor ons zijn. Als wij op Hem aangesloten zijn.

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.  (Openb. 22:16, HSV)

Zonder Hem kunnen wij niets.

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Joh. 15:5, HSV)