Neem de tijd - lees de bijbel

Geslachtsregister van Adam tot Jezus

Wat mooi om eens alle namen van vader op zoon onder elkaar te zetten. Ik kwam tot verrassende ontdekkingen. Waarom komt Jezus eigenlijk uit de stam van Juda? God doet nooit iets zonder een bedoeling. Dat geloof ik. In een ander blog wil ik daar eens verder onderzoek naar doen.

Van Adam tot Sem


Van Sem tot Abraham

Arfachsad

Selah

Heber

Peleg

Rehu

Serug

Nahor

Terah

Abram (Abraham)


Van Abraham tot David

Jezus kwam uit de stam van Juda, Hij is de leeuw van Juda.

Abraham

Izak

Jakob

(Ezau verkocht hem zijn eerstgeboorterecht tegen een bord linzensoep)

Jakob had twaalf zonen (Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Issaschar, Zebulon, Jozef, Benjamin)

Er gebeurt veel in de jaren erna, want in Openbaringen vinden we niet alle namen van deze stammen terug in de verzegeling. Waarom niet? Onderzoek het maar eens. Heel interessant. Ik ben er nog mee bezig.

Juda

Waarom komt Jezus uit de stam van Juda? Ik weet nog niet of op deze vraag een duidelijk antwoord te vinden is.

Perez

Hezron

Aram

Aminadab

Nahesson

Salmon

Boaz

Obed

Isaï

David

Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten. (Matt. 1:17, HSV)


Van David tot Jezus

Salomo

Rehabeam

Abia

Asa

Josafat

Joram

Uzzia

Jotham

Achaz

Hizkia

Manasse

Amon

Josia

Jechonia

Sealthiël

Zerubbabel

Abihud

Eljakim

Azor

Zadok

Achim

Eliud

Eleazar

Matthan

Jakob

Jozef (de man van Maria, uit wie Jezus geboren is)

Ik vond het verrassend om te ontdekken dat de vader van Jozef (man van Maria) ook Jakob heette. Zie je dat? Net zoals Jozef (de dromer) een zoon van Jakob is. Valt jou nog meer op? Zet het in de reactie. Dankjewel alvast!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.